กฎและกติกา

เงื่อนไขและกฎการใช้บริการ

ห้ามเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนอกสตูดิโอ

ห้ามเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวในห้องนํ้าของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ทเรลลิ้งก์หรือภายในสถานี
กรุณาใช้ห้องแต่งตัวของสตูดิโอ

ห้ามใส่รองเท้าในสตูดิโอ

ห้ามใส่รองเท้าในสตูดิโอ
รองเท้าที่จะใส่ถ่ายรูปต้องแปะเทปที่พื้นรองเท้า

รองเท้าสำหรับถ่ายรูปคอสเพลย์ที่แปะเทปแล้วเรียบร้อย

จะใส่ออกไปเดินข้างนอกสตูดิโอหรือไปห้องนํ้าไม่ได้
เพราะจะทำให้ส่งสกปรกจะติดรองเท้ากลับเข้ามาเลอะในสตูดิโอ

ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในบูธหรือฉาก

ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในบูธหรือฉาก
สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้เฉพาะในส่วนที่เป็นโต๊ะรับรองแขกและห้อง VIP อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปในบูธหรือฉากเพียงแค่ถ่ายรูปเท่านั้น

อุปกรณ์และของในบูธเมื่อใช้เสร็จแล้วกรุณาเก็บเข้าที่เดิม

ถ้าขยับเฟอร์นิเจอร์ในบูธก็กรุณายกกลับที่เดิมด้วย
เพราะถ้าหากทิ้งไว้แบบนั้นจะเป็นการรบกวนคนที่มาใช้บูธทีหลัง

ทิ้งขยะลงในถัง

กรุณาทิ้งขยะลงในถังขยะที่ตั้งไว้
กรุณาอย่าวางทิ้งไว้ที่โต๊ะในส่วนรับรอง ส่วนขยะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดกรุณานำกลับไปด้วย

กติกาการถ่ายภาพ

 • สามารถถ่ายภาพได้จนถึงก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที
 • ผู้ถ่ายภาพต้องเป็นช่างภาพเท่านั้น
 • กรุณาถ่ายภาพอย่างมีนํ้าใจและแบ่งปัน ควรใช้บูธไม่เกิน 30 นาที ต่อ 1 กลุ่ม
 • ไม่นำพร้อพหรือชุดที่อาจจะรบกวนคนอื่นหรือสิ่งของต้องอันตรายทุกชนิดเข้ามาในสตูดิโอ
 • ไม่ใช้ของที่จะทำให้สตูดิโอเปื้อน
 • ไม่แปะอะไรที่ผนัง ไม่ใช้เครื่องทำฟองสบู่ ควัน หรือเลือดปลอมที่จะทำให้สตูดิโอเลอะ
 • ถ้าจะย้ายของตกแต่งในสตูดิโอ กรุณาถามทีมงานก่อนทุกครั้ง
 • การจัดไฟหรือสโตรโบสโคปสำหรับการถ่ายภาพกรุณาคำนึงถึงจำนวนที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ
 • อุปกรณ์ประกอบที่แยกจากกล้องถ่ายรูปเช่น ไฟส่อง สโตรโบสโคป รีเฟล็กเตอร์ ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้ได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 กลุ่มผู้ถ่าย และต้องวางไว้ที่พื้นเท่านั้น
  * สำหรับอุปกรณ์ที่ถือไว้ในมือขณะถ่ายภาพเราจะไม่นับเป็น 1 ชิ้น