COS PRIZE Information

ข่าวใหม่ล่าสุด

แจ้งวันหยุดช่วงปีใหม่ของสตูดิโอ Cosprize วันที่ 1และ 2 มค.

สิ้นสุดเวลาจองเพื่อใช้บริการช่วงวันหยุดปีใหม่แล้วนะคะ 
ทางสตูดิโอ Cosprize จึงขอแจ้งว่า สตูดิโอจะหยุดให้บริการ 2 วัน 
คือวันที่ 1 และ 2 มค. 2017 ค่ะ 

ส่วนวันที่ 31 ธค. เราเปิดให้บริการตามปกติค่ะ