COS PRIZE Information

ข่าวใหม่ล่าสุด

โปรโมชั่นเดือนธันวาคม...

เมื่อท่านมาใช้บริการที่ COSPRIZE
เพียงถ่ายรูปของท่านในชุดคอสเพลย์ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ EURO ชนิดใดก็ได้ที่ COSPRIZE พร้อมอัพขึ้น Facebook แล้วใส่แฮชแทค #COSPRIZE_EURO รับส่วนลดทันที ท่านละ 100 บาท (จำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น)

*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้...
**ต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ของ EURO มาเอง