เวทีไอดอล

เวทีไอดอลสามารถถ่ายภาพได้ทั้งแบบใช้สปอตไลท์และไฟกระพริบ ดูเหมือนการแสดงที่สมจริง

เวทีไอดอล

เวทีไอดอล
เวทีไอดอล
เวทีไอดอล
เวทีไอดอล