ฉากอวกาศ

ฉากอวกาศสามารถถ่ายภาพได้ทั้งแบบใช้สปอตไลท์และไฟกระพริบ ดูเหมือนการแสดงที่สมจริง

ฉากอวกาศ

ฉากอวกาศ